قوانین و مقررات Nlink


تصاویر مناسب - ما اجازه برهنگی در Nlink را نمی دهیم.
محتوای غیرقانونی - ارائه خدمات جنسی و فروش سلاح گرم و سرد، فروش مواد مخدر و بذر آن در Nlink ممنوع است.
سخنان تنفرآمیز، فحاشی و سوء استفاده – Nlink، سخنان مشوق نفرت و هدف قرار دادن افراد را اجازه نمی دهد.
خشونت گرافیکی - خشونت مجاز نیست و ممکن است ویدیوها یا تصاویر خشونت را حذف کنیم تا مطمئن شویم Nlink برای همه مناسب است.
اگر ویدیو یا نظری که در Nlink دیده‌ام، دستورالعمل‌های Nlink را نقض می‌کند. باید چکار کنم؟
از طریق ایمیل به ادرس [email protected] یا از پیج اینستاگرام nlink.info گزارش رویداد نا مطلوب را بدهید.

اگر چیزی می بینید که فکر می کنید ممکن است هر یک از دستورالعمل های ما را نقض کند، لطفاً با استفاده از ایمیل به ما گزارش دهید.

حتی اگر شما یا شخصی که می شناسید حساب Nlink ندارید، همچنان می توانید اگر تخلفی دیدید به ما گزارش دهید. وقتی گزارش را کامل می‌کنید، سعی کنید تا حد امکان اطلاعات بیشتری مانند لینک‌ها، نام‌های کاربری و توضیحات محتوا ارائه دهید تا بتوانیم آن را سریع پیدا کرده و بررسی کنیم.
اگر فردی دستورالعمل های Nlink را نقض کند چه اتفاقی می افتد؟ خط مشی ما حذف محتوایی و بستن حساب کاربری است که دستورالعمل‌های انجمن ما را نقض می‌کند. اگر تصاویر یا زیرنویس‌های مرتبط دستورالعمل‌های ما را نقض کنند، ممکن است کل پست‌ها را حذف کنیم. همچنین ممکن است کل حساب ها را به دلیل نقض دستورالعمل های انجمن خود غیرفعال کنیم.
درصورت گزارش تخلف و نقض قوانین مقررارت جمهوری اسلامی ، ما با مقامات مربوطه همکاری می کنیم، از جمله زمانی که فردی دستورالعمل های Nlink را نقض کند یا تهدیدی برای امنیت عمومی باشد.